HCPL-316J HP316J A316J SOP16 IC cách lý quang photo optocoupler;

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng:HCPL-316J HP316J A316J SOP16 IC cách lý quang photo optocoupler;

Mã: A316J;

Kiểu chân: SOP-16;

Thương hiệu: AVAGO;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Hàng tương đương: A316J, HCPL-316J, HCPL316J, HCPL-316J, HP316J SOP16

Tên hàng:HCPL-316J HP316J A316J SOP16 IC cách lý quang photo optocoupler;  Mã: A316J;  Kiểu chân: SOP-16;  Thương hiệu: AVAGO;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;  Hàng tương đương: A316J, HCPL-316J, HCPL316J, HCPL-316J, HP316J SOP16

Tên hàng:HCPL-316J HP316J A316J SOP16 IC cách lý quang photo optocoupler;
Mã: A316J;
Kiểu chân: SOP-16;
Thương hiệu: AVAGO;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;
Hàng tương đương: A316J, HCPL-316J, HCPL316J, HCPL-316J, HP316J SOP16

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG