AVAGO HCPL-7800A A 7800A A7800A SOP8 Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang High CMR Isolation Amplifiers (Nhập khẩu)

Giá: 56.500 VNĐ

Tên hàng: AVAGO HCPL-7800A A 7800A A7800A SOP8 Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang High CMR Isolation Amplifiers (Nhập khẩu);

Mã: A7800A_SOP8_NK;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: AVAGO;

Xuất xứ: nhập khẩu chính hãng;

Hàng tương đương: A7800, A7800A, HCPL-7800, HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo; vật tư máy ép nhựa;

Mã kho: A7800A_SOP8_nic;

Phân nhóm: Photo-Amplifier

Tên hàng: AVAGO HCPL-7800A A 7800A A7800A SOP8 Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang High CMR Isolation Amplifiers (Nhập khẩu);  Mã: A7800A_SOP8_NK;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: AVAGO;  Xuất xứ: nhập khẩu chính hãng;  Hàng tương đương: A7800, A7800A, HCPL-7800, HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo; vật tư máy ép nhựa;  Mã kho: A7800A_SOP8_nic;  Phân nhóm: Photo-Amplifier

Tên hàng: AVAGO HCPL-7800A A 7800A A7800A SOP8 Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang High CMR Isolation Amplifiers (Nhập khẩu);
Mã: A7800A_SOP8_NK;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: AVAGO;
Xuất xứ: nhập khẩu chính hãng;
Hàng tương đương: A7800, A7800A, HCPL-7800, HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo; vật tư máy ép nhựa;
Mã kho: A7800A_SOP8_nic;
Phân nhóm: Photo-Amplifier

Tags: , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG