A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 27.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7840_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang;

Mã kho: A7840_SOP8_906

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;  Mã: A7840_SOP8;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang;  Mã kho: A7840_SOP8_906

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;
Mã: A7840_SOP8;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang;
Mã kho: A7840_SOP8_906

Tags: ,