A7841 HCPL7841 HCPL-7841 Photocoupler

Giá: 52.500 VNĐ

Tên hàng: A7841 HCPL7841 HCPL-7841 Photocoupler;

Mã: A7841_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: AVAGO

Tên hàng: A7841 HCPL7841 HCPL-7841 Photocoupler;  Mã: A7841_SOP8;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: AVAGO

Tên hàng: A7841 HCPL7841 HCPL-7841 Photocoupler;
Mã: A7841_SOP8;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: AVAGO

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG