A7860L HCPL7860L HCPL-7860L Photocoupler

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: A7860L HCPL7860L HCPL-7860L Photocoupler;

Mã: A7860L_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: AVAGO;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: A7860L HCPL7860L HCPL-7860L Photocoupler;  Mã: A7860L_SOP8;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: AVAGO;  Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: A7860L HCPL7860L HCPL-7860L Photocoupler;
Mã: A7860L_SOP8;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: AVAGO;
Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG