A7860L HCPL7860L HCPL-7860L Photocoupler

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: A7860L HCPL7860L HCPL-7860L Photocoupler;

Mã: A7860L_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: AVAGO;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Mã kho: A7860L_SOP8_-ic

Tên hàng: A7860L HCPL7860L HCPL-7860L Photocoupler;  Mã: A7860L_SOP8;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: AVAGO;  Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;  Mã kho: A7860L_SOP8_-ic

Tên hàng: A7860L HCPL7860L HCPL-7860L Photocoupler;
Mã: A7860L_SOP8;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: AVAGO;
Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;
Mã kho: A7860L_SOP8_-ic

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG