A788J SOP16 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 37.500 VNĐ

Tên hàng: A788J SOP16 Photocoupler opto cách ly quang;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng SX: Avago;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo,

Tên hàng: A788J SOP16 Photocoupler opto cách ly quang;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Hãng SX: Avago;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo,

Tên hàng: A788J SOP16 Photocoupler opto cách ly quang;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Hãng SX: Avago;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo,

Tags: ,