AC SERVO DRIVER Panasonic 400W Minas A5 MBDKT2510E, MBDHT2510E, MBDKT2510CA1, MBDHT2510

Giá: Liên hệ

AC SERVO DRIVER Panasonic 400W Minas A5 MBDKT2510E, MBDHT2510E, MBDKT2510CA1, MBDHT2510

AC SERVO DRIVER Panasonic 400W Minas A5 MBDKT2510E, MBDHT2510E, MBDKT2510CA1, MBDHT2510

MBDKT2510E,MCDHT3520E,MBDHT2510E,MHMD042G1U,CX-481,CX-424,CX-422,CX-441,CX-442,CX-412,CX-491,CX-421,CX-411,
EX-22 RAPTOR,EX-11,EX-14,EX-23,ngoại hối-101-CC2,AFPX-C14R,SA-T54,SA-R24,DP-102,SA-L24
50 W :MSMD5AZG1U+MADHT1505E|MSMD5AZG1V+MADHT1505E
100 W:MSMD012G1U+MADHT1505|MSMD012G1U+MADHT1505E|MSMD012G1V+MADHT1505E
200 W:MSMD022G1U+MADHT1507|MHMD022G1U+MADHT1507E|MHMD022G1V+MADHT1507E
400:MHMD042G1U+MBDHT2510|MHMD042G1U+MBDHT2510E|MHMD042G1U+MBDHT2510E
750 W:MHMD082G1U+MCDHT3520|MHMD082G1U+MCDHT3520E|MHMD082G1U+MCDHT3520E
1000:MDME102G1G+MDDHT3530E|MDME102G1H+MDDHT3530E
1500 W:MDME152G1G+MDDHT5540E|MDME152G1H+MDDHT5540E
2000 W:MDME202G1G+MEDHT7364E|MDME202G1H+MEDHT7364E
A4 thường sử dụng mô hình tính:
MSMD012P1U+MADDT1205003 100 w
MHMD022P1U+MADDT1207003 200 W
MHMD042P1U+MBDDT2210003 400
MHMD082P1U+MCDDT3520003 750 W
MSMA152P1G+MDDDT5540003 1.5 KW
A5II THƯỜNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH
100 W
MSMD012G1U+MADKT1505CA1
MSMD012G1U+MADKT1505E
MSMD012G1V+MADKT1505CA1
MSMD012G1V+MADKT1505E
200 W
MSMJ022G1U+MADKT1507CA1
MSMJ022G1U+MADKT1507E
MSMJ022G1V+MADKT1507CA1
MSMD012G1V+MADKT1505E
200 W
MHMJ022G1U+MADKT1507CA1
MHMJ022G1U+MADKT1507E
MHMJ022G1V+MADKT1507CA1
MHMJ022G1V+MADKT1507E
400
MSMJ042G1U+MBDKT2510CA1
MSMJ042G1U+MBDKT2510E
MSMJ042G1V+MBDKT2510CA1
MSMJ042G1V+MBDKT2510E
400
MHMJ042G1U+MBDKT2510CA1
MHMJ042G1U+MBDKT2510E
MHMJ042G1V+MBDKT2510CA1
MHMJ042G1V+MBDKT2510E
750 W
MSMJ082G1U+MCDKT3520CA1
MSMJ082G1U+MCDKT3520E
MSMJ082G1V+MCDKT3520CA1
MSMJ082G1V+MCDKT3520E
750 W
MHMJ082G1U+MCDKT3520CA1
MHMJ082G1U+MCDKT3520E
MHMJ082G1V+MCDKT3520CA1
MHMJ082G1V+MCDJT3520E
100 W
MSMD012G1U+MADHT1505
MSMD012G1U+MADHT1505E
MSMD012G1V+MADHT1505
MSMD012G1V+MADHT1505E
100 W
MHMD012G1U+MADHT1505
MHMD012G1U+MADHT1505E
MHMD012G1V+MADHT1505
MHMD012G1V+MADHT1505E
200 W
MSMD022G1U+MADHT1507
MSMD022G1U+MADHT1507E
MSMD022G1V+MADHT1507
MSMD022G1V+MADHT1507E
200 W
MHMD022G1U+MADHT1507
MHMD022G1U+MADHT1507E
MHMD022G1V+MADHT1507
MHMD022G1V+MADHT1507E
400
MSMD042G1U+MBDHT2510
MSMD042G1U+MBDHT2510E
MSMD042G1V+MBDHT2510
MSMD042G1V+MBDHT2510E
400
MHMD042G1U+MBDHT2510
MHMD042G1U+MBDHT2510E
MHMD042G1V+MBDHT2510
MHMD042G1V+MBDHT2510E
750 W
MSMD082G1U+MCDHT3520
MSMD082G1U+MCDHT3520E
MSMD082G1V+MCDHT3520
MSMD082G1V+MCDHT3520E
MSME082G1U+MCDHT3520
MSME082G1U+MCDHT3520E
750 W
MHMD082G1U+MCDHT3520
MHMD082G1U+MCDHT3520E
MHMD082G1V+MCDHT3520
MHMD082G1V+MCDHT3520E
100 W(n MSMD012G1U+MADKT1505CA1Pulse loại MSMD012G1U+MADKT1505E với brakeMSMD012G1V+MADKT1505CA1Pulse loại MSMD012G1V+MADKT1505E
200 W(nhỏ quán tính): đường Phổ MSMJ022G1U+MADKT1507CA1Pulse loại MSMJ022G1U+MADKT1507E với brakeMSMJ022G1V+MADKT1507CA1Pulse loại MSMJ022G1V+MADKT1507E
200 W(lớn quán tính):Phổ MHMJ022G1U+MADKT1507CA1Pulse loại MHMJ022G1U+MADKT1507E với brakeMHMJ022G1V+MADKT1507CA1Pulse loại MHMJ022G1V+MADKT1507E
400(nhỏ quán tính): đường Phổ MSMJ042G1U+MBDKT2510CA1Pulse loại MSMJ042G1U+MBDKT2510E
MSMJ042G1V+MBDKT2510CA1 MSMJ042G1V+MBDKT2510E
MHMJ042G1U+MBDKT2510CA1 MHMJ042G1U+MBDKT2510E với brakeMHMJ042G1V+MBDKT2510CA1 MHMJ042G1V+MBDKT2510E
750 W(nhỏ quán tính): đường Phổ MSMJ082G1U+MCDKT3520CA1Pulse loại MSMJ082G1U+MCDKT3520E với brakeMSMJ082G1V+MCDKT3520CA1Pulse loại MSMJ082G1V+MCDKT3520E
?750 W(lớn quán tính): đường Phổ MHMJ082G1U+MCDKT3520CA1Pulse loại MHMJ082G1U+MCDKT3520E với brakeMHMJ082G1V+MCDKT3520CA1Pulse loại MHMJ082G1V+MCDJT3520E
Máy Gia Công Kim Loại Động Cơ Giữa Quán Tính
1.0 KW: đường Phổ MDME102GCGM+MDDKT3530CA1Pulse loại MDME102GCGM+MDDKT3530E
1.5 KW: đường Phổ MDME152GCGM+MDDKT5540CA1Pulse loại MDME152GCGM+MDDKT5540E
2.0 KW: đường Phổ MDME202GCGM+MDDKT7364CA1Pulse loại MDME202GCGM+MDDKT7364E
Máy gia công kim loại động Cơ Lớn quán tính
1.0 KW: đường Phổ MHME102GCGM+MDDHT3530CA1Pulse loại MHME102GCGM+MDDKT3530E
1.5 KW: đường Phổ MHME152GCGM+MDDKT5540CA1Pulse loại MHME152GCGM+MDDKT5540E
2.0 KW: đường Phổ MHME202GCGM+MDDKT7364CA1Pulse loại MHME202GCGM+MDDKT7364E
MSMD012P1U MADDT1207 MDMA082P1V
MSMD012P1V MHMD022P1T MDMA082P1G
MSMD012P1C MADDT1207003 MCDDT3520003
MSMD012P1T MSMD042P1U MCDDT3520053
MSMD012P1B MHMD042P1C MDMA102P1G
MSMD012S1T MHMD042P1U MDMA102P1H
MLDET2110P MSMD042P1S MSMA102P1G
MSMD012S1S MHMD042P1S MHMA102P1G
MSMD012P1S MSMD042P1S MDDDT3530003
MSMD5AZP1U MSMD042P1V MDDDT3530053
MSMD5AZP1V MHMD042P1V MDDDT3530
MSMD5AZP1S MSMD042P1T MDDDT3530052
MADDT1205 MHMD042P1T MDMA152P1D
MADDT1205003 MHMD042S1T MDDDT5540
MSMD022P1U MBDDT2210 MDDDT5540003
MSMD022P1C MSMD082P1U MDMA152P1G
MHMD022P1U MHMD082P1U MSMA152P1G
MHMD022P1S MHMD082P1S MDMA202P1G
MSMD022P1V MSMD082P1S MEDDT7364003
MHMD022P1V MSMD082P1V MDMA202P1D
MSMD022S1S MHMD082P1V MDME202P1D
MSMA302P1G MFDDTA390003 MDME752G1H
MEDDT7364

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG