AC1084-3.3 TO263 IC ổn áp nguồn 3.3V

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: AC1084-3.3 TO263 IC ổn áp nguồn 3.3V;

Mã: AC1084-3.3;

Kiểu chân: dán TO-263;

Hàng tương đương: AMS1084CM-ADJ AS1084R APL1084 AC1084-3.3 1084-3.3 BM1084 UZ1084L-3.3 L1084D TO252

Tên hàng: AC1084-3.3 TO263 IC ổn áp nguồn 3.3V;  Mã: AC1084-3.3;  Kiểu chân: dán TO-263;  Hàng tương đương: AMS1084CM-ADJ AS1084R APL1084 AC1084-3.3 1084-3.3 BM1084 UZ1084L-3.3 L1084D TO252

Tên hàng: AC1084-3.3 TO263 IC ổn áp nguồn 3.3V;
Mã: AC1084-3.3;
Kiểu chân: dán TO-263;
Hàng tương đương: AMS1084CM-ADJ AS1084R APL1084 AC1084-3.3 1084-3.3 BM1084 UZ1084L-3.3 L1084D TO252

Tags: