AHCT367 SOP16 IC số Hex Buffer and Line Driver

Giá: 31.500 VNĐ

Tên hàng: AHCT367 SOP16 IC số Hex Buffer and Line Driver;

Mã: AHCT367;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: TI;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Hàng tương đương: SN74AHCT367DR 74HC367D; 74LS367

Tên hàng: AHCT367 SOP16 IC số Hex Buffer and Line Driver;  Mã: AHCT367;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: TI;  Dùng cho: vật tư biến tần;  Hàng tương đương: SN74AHCT367DR 74HC367D; 74LS367

Tên hàng: AHCT367 SOP16 IC số Hex Buffer and Line Driver;
Mã: AHCT367;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: TI;
Dùng cho: vật tư biến tần;
Hàng tương đương: SN74AHCT367DR 74HC367D; 74LS367

Tags: ,