AMC1200, AMC1200B, AMC1200SDUBR Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang

Giá: 20.000 VNĐ

Tên hàng: AMC1200, AMC1200B, AMC1200SDUBR Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang;

Mã: AMC1200_SOP8_169;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tag: AMC1200, AMC1200B, AMC1200SDUBR Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang

Tên hàng: AMC1200, AMC1200B, AMC1200SDUBR Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang;  Mã: AMC1200_SOP8_169;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Tag: AMC1200, AMC1200B, AMC1200SDUBR Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang

Tên hàng: AMC1200, AMC1200B, AMC1200SDUBR Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang;
Mã: AMC1200_SOP8_169;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Tag: AMC1200, AMC1200B, AMC1200SDUBR Photocoupler opto khuếch đại cách ly quang

Tags: ,