AN8037 SIP9 IC Ổn Áp Nguồn

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: AN8037 SIP9 IC Ổn Áp Nguồn;

Mã: AN8037;

Kiểu chân: cắm thẳng SIP-9;

Tên hàng: AN8037 SIP9 IC Ổn Áp Nguồn;  Mã: AN8037;  Kiểu chân: cắm thẳng SIP-9;

Tên hàng: AN8037 SIP9 IC Ổn Áp Nguồn;
Mã: AN8037;
Kiểu chân: cắm thẳng SIP-9;

Tags: , ,