AN8090S SOP20 IC nguồn

Giá: 100.000 VNĐ

Tên hàng: AN8090S SOP20 IC nguồn;

Mã: AN8090S;

Kiểu chân: dán SOP-20

Tên hàng: AN8090S SOP20 IC nguồn;  Mã: AN8090S;  Kiểu chân: dán SOP-20

Tên hàng: AN8090S SOP20 IC nguồn;
Mã: AN8090S;
Kiểu chân: dán SOP-20

Tags: ,