AO3401 A19T SOT23 P MOSFET 4A 30V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: AO3401 A19T SOT23 P MOSFET 4A 30V;

Mã: AO3401_A19T;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

Tên hàng: AO3401 A19T SOT23 P MOSFET 4A 30V;  Mã: AO3401_A19T;  Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

Tên hàng: AO3401 A19T SOT23 P MOSFET 4A 30V;
Mã: AO3401_A19T;
Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG