AO4606 4606 SOP8 P&N Dual MOSFET 6.5A 30V

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: AO4606 4606 SOP8 P&N Dual MOSFET 6.5A 30V;

Mã: AO4606;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tên hàng: AO4606 4606 SOP8 P&N Dual MOSFET 6.5A 30V;  Mã: AO4606;  Kiểu chân: dán SOP-8;

Tên hàng: AO4606 4606 SOP8 P&N Dual MOSFET 6.5A 30V;
Mã: AO4606;
Kiểu chân: dán SOP-8;

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG