AOZ1014AI Z1014AI SOP8 IC nguồn 5A Simple Buck Regulator

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: AOZ1014AI Z1014AI SOP8 IC nguồn 5A Simple Buck Regulator;

Mã: Z1014AI;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tên hàng: AOZ1014AI Z1014AI SOP8 IC nguồn 5A Simple Buck Regulator;  Mã: Z1014AI;  Kiểu chân: dán SOP-8;

Tên hàng: AOZ1014AI Z1014AI SOP8 IC nguồn 5A Simple Buck Regulator;
Mã: Z1014AI;
Kiểu chân: dán SOP-8;

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG