AQW215A AQW215 SOP8 Photo-MOS RELAYS;

Giá: 17,500 VNĐ

Tên hàng: AQW215A AQW215 SOP8 Photo-MOS RELAYS;

Mã: AQW215A;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: NAiS Panasonic;

Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-MOS RELAYS

Tên hàng: AQW215A AQW215 SOP8 Photo-MOS RELAYS;  Mã: AQW215A;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: NAiS Panasonic;  Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;  Phân nhóm: Photocoupler->Photo-MOS RELAYS

Tên hàng: AQW215A AQW215 SOP8 Photo-MOS RELAYS;
Mã: AQW215A;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: NAiS Panasonic;
Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;
Phân nhóm: Photocoupler->Photo-MOS RELAYS

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG