AWM E118077 2896 80c vw-1 Cáp dẹt FFC 5 sợi, cáp FFC 5P 50mm 1mm, cáp FFC 5pin

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: AWM E118077 2896 80c vw-1 Cáp dẹt FFC 5 sợi, cáp FFC 5P 50mm 1mm, cáp FFC 5pin
Mã: AWM_E118077_2896_vw-1_5_1;
Thông số: Số sợi dây (số lõi): 5 sợi, tổng chiều chài: 50mm, tổng chiều rộng: 6mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 1mm,
Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

Tên hàng: AWM E118077 2896 80c vw-1 Cáp dẹt FFC 5 sợi;  Mã: AWM_E118077_2896_vw-1_5_1;  Thông số: Số sợi dây (số lõi): 5 sợi, tổng chiều chài: 50mm, tổng chiều rộng: 6mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 1mm,  Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

Tên hàng: AWM E118077 2896 80c vw-1 Cáp dẹt FFC 5 sợi, cáp FFC 5P 50mm 1mm, cáp FFC 5pin
Mã: AWM_E118077_2896_vw-1_5_1;
Thông số: Số sợi dây (số lõi): 5 sợi, tổng chiều chài: 50mm, tổng chiều rộng: 6mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 1mm,
Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

Tags: