AWM 20706 105C 60V VW-1 Cáp dẹt FFC 40 sợi, cáp FFC 40P 50mm 0.5mm, cáp FFC 40pin

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: AWM 20706 105C 60V VW-1 Cáp dẹt FFC 40 sợi, cáp FFC 40P 50mm 0.5mm, cáp FFC 40pin

Mã: AWM_20706_VW-1_40_0.5;

Thông số: Số sợi dây (số lõi): 40 sợi, tổng chiều chài: 50mm, tổng chiều rộng: 20.5mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm,

Hướng đầu cắm: Hướng B (hướng hai đầu cắm khác mặt, khác phía)

Tên hàng: AWM 20706 105C 60V VW-1 Cáp dẹt FFC 40 sợi; Mã: AWM_20706_VW-1_40_0.5; Thông số: Số sợi dây (số lõi): 40 sợi, tổng chiều chài: 50mm, tổng chiều rộng: 20.5mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm, Hướng đầu cắm: Hướng B (hướng hai đầu cắm khác mặt, khác phía)

Tên hàng: AWM 20706 105C 60V VW-1 Cáp dẹt FFC 40 sợi;
Mã: AWM_20706_VW-1_40_0.5;
Thông số: Số sợi dây (số lõi): 40 sợi, tổng chiều chài: 50mm, tổng chiều rộng: 20.5mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm,
Hướng đầu cắm: Hướng B (hướng hai đầu cắm khác mặt, khác phía)

Tags: