AWM 20861 VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi, cáp FFC 30P 35mm 1mm, cáp FFC 30pin

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: AWM 20861 VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi, cáp FFC 30P 35mm 1mm, cáp FFC 30pin

Mã: AWM_20861_VW-1_30_1;

Thông số: Số sợi dây (số lõi): 30 sợi, tổng chiều chài: 35mm, tổng chiều rộng: 31.2mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 1mm,

Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía

Tên hàng: AWM 20861 VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi; Mã: AWM_20861_VW-1_30_1; Thông số: Số sợi dây (số lõi): 30 sợi, tổng chiều chài: 35mm, tổng chiều rộng: 31.2mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 1mm, Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía

Tên hàng: AWM 20861 VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi;
Mã: AWM_20861_VW-1_30_1;
Thông số: Số sợi dây (số lõi): 30 sợi, tổng chiều chài: 35mm, tổng chiều rộng: 31.2mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 1mm,
Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía

Tags: