SUMITOMO AWM 2896 80C VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi, cáp FFC 30P 650mm 0.5mm, cáp FFC 30pin

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: SUMITOMO AWM 2896 80C VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi, cáp FFC 30P 650mm 0.5mm, cáp FFC 30pin

Mã: AWM_2896_VW-1_30_0.5;

Thông số: Số sợi dây (số lõi): 30 sợi, tổng chiều chài: 650mm, tổng chiều rộng: 15.5mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm,

Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

Tên hàng: SUMITOMO AWM 2896 80C VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi; Mã: AWM_2896_VW-1_30_0.5; Thông số: Số sợi dây (số lõi): 30 sợi, tổng chiều chài: 650mm, tổng chiều rộng: 15.5mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm, Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

Tên hàng: SUMITOMO AWM 2896 80C VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi;
Mã: AWM_2896_VW-1_30_0.5;
Thông số: Số sợi dây (số lõi): 30 sợi, tổng chiều chài: 650mm, tổng chiều rộng: 15.5mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm,
Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

Tags: ,