BA33BC0 IC ổn áp nguồn 3.3V

Giá: 24.000 VNĐ

Tên hàng: BA33BC0 IC ổn áp nguồn 3.3V;

Mã: BA33BC0;

Kiểu chân: dán TO-252;

Thương hiệu: ROHM;

Hàng tương đương: BA33BC0FP-E2, BA33BCO

Tên hàng: BA33BC0 IC ổn áp nguồn 3.3V;  Mã: BA33BC0;  Kiểu chân: dán TO-252;  Thương hiệu: ROHM;  Hàng tương đương: BA33BC0FP-E2, BA33BCO

Tên hàng: BA33BC0 IC ổn áp nguồn 3.3V;
Mã: BA33BC0;
Kiểu chân: dán TO-252;
Thương hiệu: ROHM;
Hàng tương đương: BA33BC0FP-E2, BA33BCO

Tags: , ,