BC547 TO92 NPN Transistor 0.1A 45V CBE

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: BC547 TO92 NPN Transistor 0.1A 45V CBE;

Mã: BC547;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Hàng tương đương: BC547B BC547C

Tên hàng: BC547 TO92 NPN Transistor 0.1A 45V CBE;  Mã: BC547;  Kiểu chân: cắm TO-92;  Hàng tương đương: BC547B BC547C

Tên hàng: BC547 TO92 NPN Transistor 0.1A 45V CBE;
Mã: BC547;
Kiểu chân: cắm TO-92;
Hàng tương đương: BC547B BC547C

Tags: , ,