BCX56-16 BL SOT89 NPN transistor 1A 80V

Giá: 600 VNĐ

Tên hàng: BCX56-16 BL SOT89 NPN transistor 1A 80V;

Mã: BCX56-16_BL;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89

Tên hàng: BCX56-16 BL SOT89 NPN transistor 1A 80V;  Mã: BCX56-16_BL;  Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89

Tên hàng: BCX56-16 BL SOT89 NPN transistor 1A 80V;
Mã: BCX56-16_BL;
Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89

Tags: , , , ,