BD440G P Transistor 4A 60V

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: BD440G P Transistor 4A 60V;

kiểu chân: TO-225;

Tag: BD440G 440 BD440 4

Tên hàng: BD440G P Transistor 4A 60V;  kiểu chân: TO-225;  Tag: BD440G 440 BD440 4

Tên hàng: BD440G P Transistor 4A 60V;
kiểu chân: TO-225;
Tag: BD440G 440 BD440 4

Tags: , ,