BT137-600E BT137 TO220 TRIAC 8A 600V

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: BT137-600E BT137 TO220 TRIAC 8A 600V;

Mã: BT137-600E;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BT137-600E BT137 TO220 TRIAC 8A 600V;  Mã: BT137-600E;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: NXP;  Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BT137-600E BT137 TO220 TRIAC 8A 600V;
Mã: BT137-600E;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: NXP;
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG