BTA12-600B TO220 TRIAC 12A 600V

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: BTA12-600B TO220 TRIAC 12A 600V;

Mã: BTA12-600B;

Hãng sx: ST;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: BTA12-600C

Tên hàng: BTA12-600B TO220 TRIAC 12A 600V;  Mã: BTA12-600B;  Hãng sx: ST;  Kiểu chân: cắm TO-220;

Tên hàng: BTA12-600B TO220 TRIAC 12A 600V;
Mã: BTA12-600B;
Hãng sx: ST;
Kiểu chân: cắm TO-220;

Tags: , , , ,