BTA12-600B BTA12 TO220 TRIAC 12A 600V

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: BTA12-600B BTA12 TO220 TRIAC 12A 600V;

Mã: BTA12-600B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA12-600A, BTA12-600B, BTA12-600C;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA12-600B BTA12 TO220 TRIAC 12A 600V;  Mã: BTA12-600B;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: NXP;  Hàng tương đương: BTA12-600A, BTA12-600B, BTA12-600C;  Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA12-600B BTA12 TO220 TRIAC 12A 600V;
Mã: BTA12-600B;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: NXP;
Hàng tương đương: BTA12-600A, BTA12-600B, BTA12-600C;
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , ,