BTA16-800B BTA16 16A/800V TO-220

Giá: 3.000 VND

Tên hàng: BTA16-800B BTA16 16A/800V TO-220

Tên hàng: BTA16-800B BTA16 16A/800V TO-220

Tên hàng: BTA16-800B BTA16 16A/800V TO-220

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG