BTA20-600B BTA20 TO220 TRIAC 20A 600V

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: BTA20-600B BTA20 TO220 TRIAC 20A 600V;

Mã: BTA20-600B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA20-600A, BTA20-600B, BTA20-600C;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA20-600B BTA20 TO220 TRIAC 20A 600V;  Mã: BTA20-600B;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: NXP;  Hàng tương đương: BTA20-600A, BTA20-600B, BTA20-600C;  Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA20-600B BTA20 TO220 TRIAC 20A 600V;
Mã: BTA20-600B;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: NXP;
Hàng tương đương: BTA20-600A, BTA20-600B, BTA20-600C;
Tên hàng: BTA20-600B BTA20 TO220 TRIAC 20A 600V;
Mã: BTA20-600B;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: NXP;
Hàng tương đương: BTA20-600A, BTA20-600B, BTA20-600C;
Phân nhóm: TRIAC
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , ,