BTA40-700B BTA40 RD91 TRIAC 40A 700V

Giá: 36,000 VNĐ

Tên hàng: BTA40-700B BTA40 RD91 TRIAC 40A 700V;

Mã: BTA40-700B;

Kiểu chân: cắm RD-91;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA40-600A, BTA40-600B, BTA40-600C; BTA40-600E, BTA40-700A, BTA40-700B, BTA40-700C; BTA40-700E, BTA40-800A, BTA40-800B, BTA40-800C; BTA40-800E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA40-700B BTA40 RD91 TRIAC 40A 700V;  Mã: BTA40-700B;  Kiểu chân: cắm RD-91;  Thương hiệu: NXP;  Hàng tương đương: BTA40-600A, BTA40-600B, BTA40-600C; BTA40-600E, BTA40-700A, BTA40-700B, BTA40-700C; BTA40-700E, BTA40-800A, BTA40-800B, BTA40-800C; BTA40-800E;  Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA40-700B BTA40 RD91 TRIAC 40A 700V;
Mã: BTA40-700B;
Kiểu chân: cắm RD-91;
Thương hiệu: NXP;
Hàng tương đương: BTA40-600A, BTA40-600B, BTA40-600C; BTA40-600E, BTA40-700A, BTA40-700B, BTA40-700C; BTA40-700E, BTA40-800A, BTA40-800B, BTA40-800C; BTA40-800E;
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , , , , , , , , , , ,