BTA80-800B BTA80 TOP4 TRIAC 80A 800V

Giá: 105.000 VNĐ

Tên hàng: BTA80-800B BTA80 TOP4 TRIAC 80A 800V;

Mã: BTA80-800B;

Kiểu chân: cắm TOP4;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA80-600A, BTA80-600B, BTA80-600C; BTA80-600E, BTA80-700A, BTA80-700B, BTA80-700C; BTA80-700E, BTA80-800A, BTA80-800B, BTA80-800C; BTA80-800E, BTA80-1200A, BTA80-1200B, BTA80-1200C; BTA06-1200E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA80-800B BTA80 TOP4 TRIAC 80A 800V;  Mã: BTA80-800B;  Kiểu chân: cắm TOP4;  Thương hiệu: ST;  Hàng tương đương: BTA80-600A, BTA80-600B, BTA80-600C; BTA80-600E, BTA80-700A, BTA80-700B, BTA80-700C; BTA80-700E, BTA80-800A, BTA80-800B, BTA80-800C; BTA80-800E, BTA80-1200A, BTA80-1200B, BTA80-1200C; BTA06-1200E;  Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA80-800B BTA80 TOP4 TRIAC 80A 800V;
Mã: BTA80-800B;
Kiểu chân: cắm TOP4;
Thương hiệu: ST;
Hàng tương đương: BTA80-600A, BTA80-600B, BTA80-600C; BTA80-600E, BTA80-700A, BTA80-700B, BTA80-700C; BTA80-700E, BTA80-800A, BTA80-800B, BTA80-800C; BTA80-800E, BTA80-1200A, BTA80-1200B, BTA80-1200C; BTA06-1200E;
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , ,