BTB06-600C BTB06 TO220 TRIAC 6A 600V; Mã: BTB06-600C

Giá: 4,000 VNĐ

Tên hàng: BTB06-600C BTB06 TO220 TRIAC 6A 600V;

Mã: BTB06-600C;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA06-600A, BTA06-600B;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTB06-600C BTB06 TO220 TRIAC 6A 600V;  Mã: BTB06-600C;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: NXP;  Hàng tương đương: BTA06-600A, BTA06-600B;  Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTB06-600C BTB06 TO220 TRIAC 6A 600V;
Mã: BTB06-600C;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: NXP;
Hàng tương đương: BTA06-600A, BTA06-600B;
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , , , , ,