BYQ28X-200 Diode kép 10A 200V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: BYQ28X-200 Diode kép 10A 200V;

Mã: BYQ28X-200;

Kiểu chân: cắm TO-220F;

Hãng sx: NXP;

Dùng cho: Vật tư máy may;

Thống số: Dual ultrafast rugged rectifier diode

Tên hàng: BYQ28X-200 Diode kép 10A 200V;  Mã: BYQ28X-200;  Kiểu chân: cắm TO-220F;  Hãng sx: NXP;  Dùng cho: Vật tư máy may;  Thống số: Dual ultrafast rugged rectifier diode

Tên hàng: BYQ28X-200 Diode kép 10A 200V;
Mã: BYQ28X-200;
Kiểu chân: cắm TO-220F;
Hãng sx: NXP;
Dùng cho: Vật tư máy may;
Thống số: Dual ultrafast rugged rectifier diode

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG