BZX55C12V Zener 12V 0.5W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: BZX55C12V Zener 12V 0.5W;

Mã: BZX55C12V

Tên hàng: BZX55C12V Zener 12V 0.5W; Mã: BZX55C12V

Tên hàng: BZX55C12V Zener 12V 0.5W;
Mã: BZX55C12V

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG