BZX55C15V Zener 15V 0.5W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: BZX55C15V Zener 15V 0.5W;

Mã: BZX55C15V

Tên hàng: BZX55C15V Zener 15V 0.5W;  Mã: BZX55C15V

Tên hàng: BZX55C15V Zener 15V 0.5W;
Mã: BZX55C15V

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG