BZX84C15V Y4 Diode Zener 15V 0.3W

Giá: 500

Tên hàng: BZX84C15V Y4 Diode Zener 15V 0.3W;

Kiểu chân: dán SOT-23;

Mã: BZX84C15V_Y4

Tên hàng: BZX84C15V Y4 Diode Zener 15V 0.3W;  Kiểu chân: dán SOT-23;  Mã: BZX84C15V_Y4

Tên hàng: BZX84C15V Y4 Diode Zener 15V 0.3W;
Kiểu chân: dán SOT-23;
Mã: BZX84C15V_Y4

Tags: , ,