BZX84C24V Y9 Diode Zener 24V 0.3W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: BZX84C24V Y9 Diode Zener 24V 0.3W;

Kiểu chân: dán SOT-23;

Mã: BZX84C24V_Y9

Tên hàng: BZX84C24V Y9 Diode Zener 24V 0.3W;  Kiểu chân: dán SOT-23;  Mã: BZX84C24V_Y9

Tên hàng: BZX84C24V Y9 Diode Zener 24V 0.3W;
Kiểu chân: dán SOT-23;
Mã: BZX84C24V_Y9

Tags: , ,