C5021 2SC5021 C5021-R 2SC5021 TO220 NPN Transistor 5A 500V BCE

Giá: 20.000VND

C5021 2SC5021 C5021-R 2SC5021 TO220 NPN Transistor 5A 500V BCE

Mã: C5021-R

Kiểu chân: 3 chân cắm TO-220

Thương hiệu: Faichild

C5021 2SC5021 C5021-R 2SC5021

C5021 2SC5021 C5021-R 2SC5021

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG