Tụ cao áp 1KV472M 47000pF 4.7nF 1000V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ cao áp 1KV472M 47000pF 4.7nF 1000V;

Mã: CAP1K472M

Tên hàng: Tụ cao áp 1KV472M 47000pF 4.7nF 1000V;  Mã: CAP1K472M

Tên hàng: Tụ cao áp 1KV472M 47000pF 4.7nF 1000V;
Mã: CAP1K472M

Tags: