Tụ cao áp 472 2KV 47000pF 4.7nF 2000V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ cao áp 472 2KV 47000pF 4.7nF 2000V;

Mã: CAP2K472M

Tên hàng: Tụ cao áp 472 2KV 47000pF 4.7nF 2000V;  Mã: CAP2K472M

Tên hàng: Tụ cao áp 472 2KV 47000pF 4.7nF 2000V;
Mã: CAP2K472M

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG