Tụ cao áp 561K 2KV 2KV561 560pF 2000V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ cao áp 561K 2KV 2KV561 560pF 2000V;

Mã: CAP2KV561K

Tên hàng: Tụ cao áp 561K 2KV 2KV561 560pF 2000V;  Mã: CAP2KV561K

Tên hàng: Tụ cao áp 561K 2KV 2KV561 560pF 2000V;
Mã: CAP2KV561K

Tags: