Tụ cao áp 821K 2KV 2KV821 820pF 2000V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ cao áp 821K 2KV 2KV821 820pF 2000V;

Mã: CAP2KV821K

Tên hàng: Tụ cao áp 821K 2KV 2KV821 820pF 2000V;  Mã: CAP2KV821K

Tên hàng: Tụ cao áp 821K 2KV 2KV821 820pF 2000V;
Mã: CAP2KV821K

Tags: