Tụ tantalum vàng 22uF 16V 226C 1206

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ tantalum vàng 22uF 16V 226C 1206;

Mã: CAPC226C;

Kiểu chân: dán 1206

Tên hàng: Tụ tantalum vàng 22uF 16V 226C 1206;  Mã: CAPC226C;  Kiểu chân: dán 1206

Tên hàng: Tụ tantalum vàng 22uF 16V 226C 1206;
Mã: CAPC226C;
Kiểu chân: dán 1206Tên hàng: Tụ tantalum vàng 22uF 16V 226C 1206;
Mã: CAPC226C;
Kiểu chân: dán 1206

Tags: ,