Tụ hóa 0.1uF 50V 5x11mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 0.1uF 50V 5x11mm;

Mã: CAPP-0.1uF50V

Tên hàng: Tụ hóa 0.1uF 50V 5x11mm;  Mã: CAPP-0.1uF50V

Tên hàng: Tụ hóa 0.1uF 50V 5x11mm;
Mã: CAPP-0.1uF50V

Tags: ,