Tụ hóa 2200uF 25V 2200uF

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 2200uF 25V 2200uF;

Mã: CAPP-2200uF25V

Tên hàng: Tụ hóa 2200uF 25V 2200uF;  Mã: CAPP-2200uF25V

Tên hàng: Tụ hóa 2200uF 25V 2200uF;
Mã: CAPP-2200uF25V

Tags: ,