Tụ hóa 470uF 25V 470uF 8x12mm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 470uF 25V 470uF 8x12mm;

Mã: CAPP-470uF25V

Tên hàng: Tụ hóa 470uF 25V 470uF 8x12mm;  Mã: CAPP-470uF25V

Tên hàng: Tụ hóa 470uF 25V 470uF 8x12mm;
Mã: CAPP-470uF25V

Tags: ,