Tụ hóa 1000uF 16V 1000uF 10x17mm

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 1000uF 16V 1000uF 10x17mm;

Mã: CAPP1000uF16V;

Thương hiệu: SANYO

Tên hàng: Tụ hóa 1000uF 16V 1000uF 10x17mm;  Mã: CAPP1000uF16V;  Thương hiệu: SANYO

Tên hàng: Tụ hóa 1000uF 16V 1000uF 10x17mm;
Mã: CAPP1000uF16V;
Thương hiệu: SANYO

Tags: ,