Tụ hóa 10uF 450V 10uF

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 450V 10uF;

Mã: CAPP10uF450V

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 450V 10uF;  Mã: CAPP10uF450V

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 450V 10uF;
Mã: CAPP10uF450V

Tags: ,