Tụ hóa 4.7uF 400V 4.7uF

GIÁ: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 4.7uF 400V 4.7uF;

Mã: CAPP4.7uF400V

Tên hàng: Tụ hóa 4.7uF 400V 4.7uF;  Mã: CAPP4.7uF400V

Tên hàng: Tụ hóa 4.7uF 400V 4.7uF;
Mã: CAPP4.7uF400V

Tags: ,